اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی از طریق ایمیل daneshjooshop.sellfile@gmail.com

مقاله درباره نگاهى نو به افكار و اندیشه هاى خیام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

نگاهى نو به افكار و اندیشه هاى خیام

/

نهصد سال پیش در اوج تركتازى تركان مسلمان و میدان دارى توأم با تعصب و خشونت بى حد محدثان و فقیهان، در یکى از مراكز عالِم پرور سر زمین ما بذر مكتب وفلسفه اى افشانده شد كه با تمام گستردگى و كثرت پیروانش، هیچگاه به نام یک مكتب فلسفی خاص خوانده نشد و در قالب هیچ یک از سیستم های شناخته شدۀ فلسفى نیز ثبت نگردید. سخن از مکتب خیام است و فلسفه اى كه او از پایه گذاران آن بود.

از آغاز نفوذ اسلام در سرزمین ما، مردم این سرزمین مبارزات دامنه دار خود را در ابعاد گوناگون و در زمینه هاى مختلف بر ضد اعراب و آئین تحمیلی آنان آغاز كردند. از جمله اینكه، از دل اسلام صدها فرقه و مكتب و مذهب بیرون کشیدند كه تعدادى از آنها هنوز هم با سخت جانى ادامۀ حیات می دهند. فرق و مكاتب و مذاهبی نظیر؛ خوارج، قدریه، معتزله، زیدیه، كیسانیه جبریه، اشعریه، مرجئه، ضراریه، كرامیه، باقریه، باطنیه، جعفریه، موسویه، شیطانیه، حازمیه، نظامیه، وهابیه، علویه، شعوبیه، اسماعیلیه، صوفیه، شیعى، سنى و...غیره ازآن جمله اند.

در میان این فرق و مكاتب، دو مكتب عمده اهل تقیه، یعنى اسماعیلیه(باطنیه) و تصوف از مكاتبى بودند كه در باطن مخالف اسلام بودند، اما در ظاهر با پذیرش احكام دینی آنان، خود را از زمرۀ مسلمانان قلمداد مى كردند تا با این تمهید بتوانند فضائى براى تنفس به دست آورند.

دو مكتب دیگر، زندقه(مانوی و مزدکی) و خیامى، گاهی به صورت علنی و زمانی به گونۀ پنهانی افكار و اندیشه هاى خود را عنوان مى كردند.

از عجایب روزگار، اینكه، این چهار مكتب یاد شده داراى ویژگى هاى مشتركى نیز بودند. در مكتب تقیه، اسماعیلیه و تصوف، اولى به خشونت و مبارزه مسلحانه متوسل شد و در میدانهاى نبرد به زور آزمائى پرداخت و سرانجام در برابر سیل خروشان و وحشیانه مغول تاب نیاورد و از صحنه بیرون رفت. در حالیکه دومى چون به ظاهر گوشه عزلت گرفته، به خانقاه پناه برده و قناعت و زهد و بى نیازى و ...پیشه خود كرده بود، همچنان زنده و ماندگار ماند.دو مكتب دیگر نیز، چنین بودند، اولى زندقه، به خشونت و جنگ و جدال افتاد و از میان رفت، اما پیروان مكتب خیام، رو به میخانه آوردند و در سایۀ پیر مغان، به جام شراب و مجلس ساز و آواز و دست افشانی و پا كوبى پناه بردند و پایدار ماندند و بدین گونه زندقه مثل اسماعیلیه ضعیف شد اما مکتب و اندیشۀ خیامى همچون تصوف تا امروز زنده و برقرار مانده است. ـ مكتب نخستین یعنی اسماعیلیه، در ابتدا با توسل به فاطمیون مصر(که خود آنها نیز پرداختۀ ایرانیان بودند)، به بهانه پیروى از مكتب هفت امامى(محمد پسر اسماعیل، پسر جعفر صادق)، به تبلیغ خلفای فاطمی پرداختند. اما به محض اینکه قدرت یافتند، راه خود را از آنان جدا ساخته و«خود كردند، آنچه كردند».

پیروان این مكتب، اگر چه به ظاهر احكام اسلام را رعایت مى كردند، ولى در باطن و در جمع احباب و اصحاب مومن خویش به هیچ یک از اصول اسلام پاى بند نبودند. تا اینكه،«على ذكره السلام»سومین پیشواى روشن ضمیر و حقیقت بین این مكتب با شجاعت و شهامت بى نظیرى خود را امام زمان نامید و پرده ها را کنار زد و گفت :- «به اقتضاى عقل شریف مكلفم، اذعان كنم كه عالم قدیم است و زمان نامتناهى، بهشت و دوزخ یک امر خیالى و موهوم است... امروز، من تكالیف شرعیه را در خصوص حقوق الله به طور كلى از گردن شما ساقط كردم. پس از این آزاد هستید و از اوامر و نواهى در خصوص حقوق الله بالمره فارغ بالید. علم تحصیل كنید و نیکوكار شوید و از نعمات دنیویه در حیات پنج روزه خود بهره یابید... به خیالات فاسد و عقاید ابلهانه خود را مقید مكنید.. جماعت طایفه اناث را در حبس و حجاب نگاه داشتن را ظلم توصیف كرد و زیاده از یک زن گرفتن را غدغن نمود». او بدین وسیله ماهیت واقعى مذهب اسماعیلیه را آشكار كرد.مكتب زندقه، چه خرم دینان و چه سپید جامگان، و چه سایر فرقه ها، تكلیفشان از اول معلوم بود. اینان پیروان ادیان آریانای باستان، به خصوص مكتب مانی و مزدك بودند و هدفشان بیرون راندن اعراب و آئین اسلام از این سرزمین بود. از اینرو، گاهی بدون ترس و واهمه و زمانی به دستاویز تقیه، كیش و آئین خود را آشکار مى كردند، و نیز با تكیه بر افتخارات گذشته میهن خود در میدانهاى نبرد به رویاروئى با غارتگران عرب مى رفتند..

پیروان مكتب تصوف، با آویختن به فلسفه وحدت وجود، عملاً و علناً از اصول دین اسلام«توحید» بیرون رفتند، و از جرگۀ مسلمانان خارج شده و از دید آنان لامذهب به شمار آمدند. زیرا، هنگامی که مكتبى منكر یگانگى خدا و منکر صفات وی مى شود، چنین مكتبى در ردیف مکاتبی محسوب می شوند که از دین اسلام خارج اند. راه تصوف، به عقیده همه آنهائیکه درك و بینش فلسفى دارند، از ادیان توحیدى جداست. همۀ آن حكایتهایی كه متصوفه برای تبرئۀ خود عنوان مىكنند، و شاخه ها و شعبه های گوناگونی همچون تصوف اسلامى، تصوف شیعه و تصوف سنى و غیره که به وجود آورده اند، همه بهانه هائى براى سرپوش نهادن بر ماهیت اصلی این مكتب و فلسفه است. پایه گذاران تصوف به جهت حفظ و بقای مكتب خود تا آنجا در خدعه کردن و تقیه نمودن پیش رفتند كه بعضى فرقه های، سلسله خود را به پیغمبر اسلام و بعضی دیگر به عمر و ابوبكر و على و غیره منتسب كردند. فرقه هایی نیز براى فریب شیعیان، به جعلیانی دست زدند که با هیچ معیاری قابل پذیرش نمی باشد. آنها بی توجه به واقعیت های مسلم، امام محمد باقر و امام جعفر صادق و اما رضا را از اقطاب دراویش به شمار آورده اند، و به جعلیاتی از قبیل داستان اویس قرنى و خرقه گرفتنش از على، یا بایزید بسطامى و تلمذ او در محضر جعفر صادق و معروف كرخى و مسلمان شدنش به دست علی ابن موسی (رضا) و غیره دست زده اند، تا فرقه های خود را ازگزند متشرعین نجات دهند.

حال اگر كسى از آنان بپرسد : درویش! مگر نه اینكه بنیاد تصوف، بر زهد و فقر و قناعت و ریاضت و امثال آن نهاده شده است؟پس امام جعفر صادق با آن زندگى پر تجمل، آن لباس ابریشمین و پالتو پوست گرانقیمت خز پوشیدن، و آن هدایاى بى حد و حساب و كنیزكان زیبارو که مکررا ًاز خلفاى عباسى همچون سفاح و منصور دوانقى دریافت می کرد كجا؟! و قطب و مرشد و پیر تصوف بودنش كجا؟!


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file25_1514815_2996.zip40.1k

مقاله درمورد آشنايي با معماري آتشكده ها در ساختمان

مقاله درمورد آشنايي با معماري آتشكده ها در ساختمان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34   مقالة: آشنايي با معماري آتشكده ها در ساختمان فهرست: هنر معماري در ايران باستان معماري آتشكده ها در ساختمان معماري ساختمان چهار طاقيها معماري برج و بارو حصار محيطي تخت سليمان آتشكده آذرگشنسب در بناي تخت سليمان مشخصات معماري ايوان خسرو معماري ساختمان معبد آناهيتا تخت بلقيس معماري آتشكده هاي كنوني مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,750 تومان

نظرسنجی

آیا از محصولات ما راضی هستید؟