اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی از طریق ایمیل daneshjooshop.sellfile@gmail.com

مقاله درباره فرمت فایل JPEG

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

مقدمه:

مزيت JPEG پيشرفته اينست كه اگر يك تصوير ضمن اينكه منتقل مي شود، بلافاصله نمايش داده شود، شما مي توانيد خيلي بسرعت كل تصوير را بطور تقريب با اصلاح تدريجي كيفيتببيند تا كسي كه مدت طولاني تري منتظر مي ماند و اين خيلي مجهتر از يك نمايش كند ازبالا تا پايين تصوير مي باشد. صغفش اينست كه هر اسكني حدوداًبه ميزان يكساني محاسبه براي نمايش، متوسل مي شود همانطور كه كل فايل JPEG خط مبنا بايد باشد. بنابراين JPEG پيشرفته فقط وقتي حساس مي شود كه فردي كُدبرداري داشته باشد كه در مقايسه با اتصال ارتباطي سريع

است. (اگرداده ها بسرعت برسد، يك كُدبرداري // پيشرفته مي تواند بوسيله جهش بعضي گذرهاي نمايشي، وفق يابد. از اينرو كُد برداري شما به قدر كافي فرمت دارد تا TI داشته باشد يا اتصالات شبكه اي سريعتر ممكن است هيچ تفاوتي رابين JPEG پيشرفته، و با قاعده نبيند، اما بر روي يك اتصال سرعت مودم، JPEG پيشرفته، وسيع مي باشد.)

تا همين اواخر، كاربردهاي زيادي در JPEG پيشرفته كه جذاب بنظر مي رسيد، وجود نداشت، بنابر اين آن بطور وسيعي اجرا نمي گشت. اما با شهرت جستجو گرهاي شبكه جهاني وب در اجراي اتصالات كند مودم و با اسب بخار در حال افزايش كامپيوترهاي شخصي، JPEG پيشرفته برنده كاربرد شبكه جهاني وب شده است، نرم افزار JPEG آزاد JJG اكنون از JPEG پيشرفته حمايت مي كند وتوانايي جستجو گرها و ديگر برنامه هاي شبكه جهاني وب بسرعت گسترده مي گردد. به استثناي توانايي فراهم كردن نمايش پيشرفته، // JPEG پيشرفته و JPEG خط مبنا اساساً يكسان هستند و آنها بخوبي بر روي انواع تصوير هاي مشابه كار مي كنند. ممكن است بين نمايش هاي خط مبنا و پيشرفته يك تصويررا بدون لطمه به كيفيت تبديل مي كند (اما براي انجام اين مورد نرم افزارخاصي نياز مي باشد، تبديل بوسيله خروج از فشردگي و دوباره فشرده كردن به دليل خطاهاي گردكردن برشي بدون خسارت نمي باشد.) يك فايل JPEG پيشرفته به هيچ وجه فقط بوسيله يك كُد برداري JPEG خط مبنا، قابل خواندن نيست، بنابر اين نرم افزار موجود بايد قبل از اينكه JPEG پيشرفته را بتوان بطور گسترده اي استفاده كرد، ارتقاء يابد. موضوع 16 در بخش 2 را براي آخرين اخبار در مورد برنامه هايي كه از آن پشتيباني مي كنند، ببينيد. مي توانم من يك JPEG شفاف بسازم؟

نه. JPEG از شفافيت پشتيباني نمي كند و احتمالاً آنرا به سرعت انجام نمي دهد. آن آشكار مي كند كه اضافه شدن شفافيت به JPEG نبايد كار ساده اي باشد. اگر جزئيات كاملي مي خواهيد تا پايان بخوانيد و كسب اطلاع كنيد. شيوة قديمي براي شفافيت كُد در GIF ديگر الگوهاي فايلي يافت شده، يك مقدار رنگي كه از جهات ديگر استفاده نشده براي كه نشانگر يك سلول تصويري شفاف مي باشد، انتخاب مي شود كه نمي تواند در JPEG كار كند. زيرا JPEG پراتلاف مي باشد. يك سلول تصويري ضرورتاً با همان رنگي كه با آن شروع شده، آشكار نمي شود. بطور معمول يك خطاي جزئي در مقدار سلول تصويري عيبي ندارد. زيرا بطور جزئي تصوير را تحت تأثير قرار مي دهد. اما اگر آن سلول تصويري را از شفاف به نرمال يابد. عكس تغيير دهد، اين خطا كاملاً آشكار و مزاحم مي باشد، بخصوص اگر زمينة اصلي كاملاً متفاوت از رنگ شفاف باشد. يك شيوة معقولانه تر ذخيره كردن كانال آنها (درصد شفافيت) همانند يك عنصر جداگانة رنگ در يك تصوير JPEG مي باشد.

آن مي تواند كار كند زيرا يك خطاي كوچك در آلفا فقط تفاوتي جزئي در نتيجة كار ايجاد مي كند. مشكل اينست كه كانال آلفاي معمولي دقيقاً نوعي از تصوير باشد كه بطوري بدي بر روي JPEG انجام مي شود. مقدار زيادي نواحي مسطح بزرگ و پرشهاي ناگهاني. شما بايد از يك مجموعه با كيفيت بسيار بالا براي كانال آلفا استفاده كنيد. اين كار را مي توان انجام داد، اما اين پنالتي براي اندازة فايل بزرگ مي باشد. يك JPEG شفاف اين شيوه را كه مي تواند به آساني اندازة يك JPEG غيرشفاف را دوبرابر كند، انجام مي دهد. قيمت پرداختي بيشترين كاربردهاي شفافيت بسيار بالا مي باشد. تنها راه حل واقعي اينست كه ذخيره سازي پراتلاف تصوير JPEG را با ذخيره سازي بدون اتلاف يك الگوي (پوشش) شفافيت با استفاده از تعدادي الگوريتم ديگر تركيب كنيد. توسعه، استانداردسازي، و ترويج توانايي يك قالب فايل براي كاركردن، كار كوچكي نيست. تا آنجايي كه من مي دانم هيچ كار جدي بر روي آن انجام نشده و بنظر نمي رسد كه شفافيت ارزش تلاش و كار بيشتري داشته باشد.

يك JPEG بدون اتلاف وجود ندارند؟

آشفتگي زيادي در مورد اين موضوع وجود دارد كه تعجب برانگيز نيست. زيرا چندين شيوة مقايسه اي مختلف وجود دارد كه همگي بعنوان JPEG شناخته شده مي باشد. شيوه اي كه معمولاً استفاده مي شود، JPEG خط مبنا مي باشد. (يا نوع ديگرش JPEG پيشرفته مي باشد.) همچنين استاندارد ايزو (JSO) مشابهي يك شيوة بسيار متفاوت بنام JPEG بدون اتلاف را تعريف مي كند. اگر خيلي آشفته نباشد، يك استاندارد جديد بدون اتلاف بنام «JPEG LS» تقريباً سر از خيابانها درمي آورد. وقتي مي گويم «بدون اتلاف» منظورم از بي اتلاف از نظر رياضياتي اين مي باشد كه: يك الگوريتم مقايسه اي بدون اتلاف، الگوريتمي است كه خروجي (برونداد) از فشردگي خارج شده اش را كه بيت به بيت با ورود (درونداد) اصلي يكسان مي باشد، ضمانت مي كند. اين يك ادعاي قوي تر از «غيرقابل تفكيك شدن تصويري از اصل» مي باشد.

JPEG خط مبنا مي تواند به تصويري با قابليت تفكيك پذيري براي تصاويري كه بيشترين شباهت را به عكس دانرد، دست يابد، اما آن نمي تواند هرگز كاملاً بدون اتلاف باشد. JPEG بدون اتلاف يك شيوة كاملاً متفاوت است كه واقعاً بدون اتلاف مي باشد. با اين وجود آن كمابيش همانند JPEG خط مبنا فشرده نمي شود، آن بطور معمولي مي تواند داده هاي تمام رنگي را تا حدود 2:1 فشرده كند و JPEG بدون اتلاف بخوبي فقط بر روي تصاوير آهنگ پيوسته كار مي كند.

آن فشردگي مُفيدي از تصاوير صفحه رنگ يا تصاويري با بيت عمق كم تهيه نمي كند. JPEG بدون اتلاف در حقيقت هرگز به شهرت نرسيده و هيچ كاربرد معمولي آنرا پشتيباني نمي كند و آن اكنون كاملاً غيرقابل استفاده مي باشد. (براي مثال استاندارد جديد PNG ، JPEG بدون اتلاف را بر روي بيشترين تصاوير فشرده مي سازد.) با درك اين مطلب كميتة ISO JPEG اخيراً يك استاندارد فشردگي بدون اتلاف كاملاً جديد بنام JPEG-LS را تكميل كرده است. (شما همچنين ممكن است از آن تحت نام LOCO مي شنويد.) JPEG-LS ، فشردگي بهتري از JPEG اصلي بدون اتلاف ارائه مي دهد، اما هنوز نزديك به آن چيزي كه شما مي توانيد با يك شيوة پُراتلاف بدست آوريد، نمي شود.

هر كسي حدس مي زد كه آيا اين استاندارد جديد به شهرت مي رسد يا نه. آن تكرار باارزشي مي باشد كه يك اجراي منظم JPEG را با حداكثر حالت كيفيتش آغاز مي كند كه به شما ذخيره سازي بدون اتلاف نمي دهد، حتي در بالاترين حالت كيفيت ممكن. JPEG خط مبنا پراتلاف مي باشد. زيرا آن به خطاهاي گِرد كردن برشي در محاسبات مختلف منوط مي شود. خطاهاي گِرد كردن برشي به تنهايي تقريباً هميشه خيلي كوچكتر از آني است كه ديده شود. اما اگر شما تصوير را از طريق چرخه هاي چندگانه فشردگي مرتبط كنيد، آنها انباشته مي شوند. خيلي از اجراها حتي به شما اجازه نمي دهند كه به حداكثر محيط ممكن دست يابيد، زيرا آن همانند يك شيوة كم بازده براي استفادة JPEG منظم مي باشد. براي مثال با نرم افزار JJG JPEG شما مجبور نيستيد فقط «كيفيت 100» را انتخاب كنيد. همچنين نمونه برداري از كارافتادة كروما (رنگ) را براي به حداقل


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file123_1461415_8683.zip30.7k

مقاله درمورد آشنايي با معماري آتشكده ها در ساختمان

مقاله درمورد آشنايي با معماري آتشكده ها در ساختمان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34   مقالة: آشنايي با معماري آتشكده ها در ساختمان فهرست: هنر معماري در ايران باستان معماري آتشكده ها در ساختمان معماري ساختمان چهار طاقيها معماري برج و بارو حصار محيطي تخت سليمان آتشكده آذرگشنسب در بناي تخت سليمان مشخصات معماري ايوان خسرو معماري ساختمان معبد آناهيتا تخت بلقيس معماري آتشكده هاي كنوني مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,750 تومان

نظرسنجی

آیا از محصولات ما راضی هستید؟